Vi skapar spännande hemmiljöer åt alla

Ballingslöv Internationals vision är ”Vi är en ledande leverantör av köks-, bad- och förvaringssystem i valda marknader”. Genom våra olika varumärken erbjuder vi en bred produktportfölj till både privat- och projektmarknaden.

Koncernens många koncept når ett tiotal marknader, främst i Europa, via ett flertal olika distributionskanaler, framförallt specialbutiker samt bygghandelskedjor. Tillverkningen sker i egna produktionsanläggningar i Sverige, Danmark och England.

Affärsmodellen anpassas efter marknad och distributionskanal. Koncernens erbjudande avseende sortiment och varumärken skräddarsys i nära samarbete med kunderna.

Vision

Vi är en ledande leverantör av köks-, bad- och förvaringssystem i valda marknader.

Ledande leverantör
Vi uppfattas som en av de branschutvecklande aktörerna som tar en framskjuten position när vi går in i en marknad. Vi är ett självklart alternativ som köpare när branschföretag skall säljas.

Köks-, bad- och förvaringssystem
Fokus på systemlösningar.

Valda marknader
Vi väljer marknader och segment som vi anser vara intressanta ur ett lönsamhetsperspektiv.

Affärsidé

Vi skapar spännande hemmiljöer åt alla.

Vi skapar
Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför erbjudanden för köks-, bad- och förvaringslösningar, under starka varumärken. Den upplevelse vi formar bygger på ett professionellt samarbete i förädlingskedjan, ett modernt ledarskap och en uthållig verksamhet.

Spännande
Vi överträffar kundens förväntningar genom produkt- och konceptutveckling i branschens framkant och fokus på köplust i mötet med konsument.

Hemmiljöer
Vi fokuserar på att skapa vackra och funktionella lösningar för boendemiljö inom produktområdena.

Åt alla
Vi tillhandahåller en stor bredd av olika affärskoncept anpassade för olika prissegment och kanaler. Vi agerar internationellt i valda marknader och segment.

Värderingar

Våra värderingar är vägledande vad gäller den kultur och miljö vi strävar efter i företaget. Värderingarna driver beteenden hos medarbetarna och ger stöd i svårbedömda situationer. De skall vara inspirerande och ange den riktning i vilket företaget vill gå.

Passion
Vi strävar efter att ge människor möjligheten att nå sin fulla potential. Ständiga förbättringar är en naturlig del i vårt arbetssätt.

Kreativitet
Vi vill driva utvecklingen av branschen utifrån ett kundperspektiv. Vi är lösningsorienterade.

Uthållighet
Vi är dedikerade och agerar ansvarsfullt och långsiktigt.

Excellens
Vår ambition är att överträffa kundernas, aktieägarnas och medarbetarnas förväntan. Kvalitet är basen i allt vi gör – tillförlitlighet en självklarhet.

Hållbarhet

Ballingslöv International tar ett aktivt ansvar för att utveckla och bedriva en ekonomiskt sund och lönsam verksamhet. Verksamheten ska baseras på långsiktigt hållbara lösningar skapade med ett etiskt ansvarstagande i fokus. Koncernen strävar efter att minimera miljöpåverkan från verksamheten så långt det är möjligt.

Organisation

Varje affärsområde inom koncernen säkerställer inom ramen för sin egen strategi att sortiment och erbjudande är anpassade efter kundens behov. Samtidigt har Ballingslöv International en koncerngemensam strategi och en samordnad styrning för att skapa intäkts- och marginalförbättringar samt korsförsäljning och kostnadsreduktioner.

 

Historia

Ballingslöv International ledande aktör i Europa

Idag är Ballingslöv International en internationell koncern inom köks-, badrums- och förvaringslösningar och tillhör en av de ledande aktörerna på den europeiska marknaden.

 

 • Snickeriet i Ballingslöv

  Historien om Ballingslöv börjar redan 1929 då Albin Svensson grundar snickeriet Ballingslövs Träförädling. Genom målmedvetna satsningar i med- och motvind blir snart köksinredningar från den lilla nordskånska bruksorten ett begrepp i hela landet. Det visionära tänkandet och engagemanget gör att företaget växer i takt med folkhemmet och genom åren presenterar företaget flera storsäljande succéserier.

 • Uppköp och förvärv

  1974 förvärvas Ballingslöv av vitvarukoncernen Electrolux. Här kommer Ballingslöv tidigt att utgöra stommen i en snickeridivision och redan i slutet av 1980-talet tas de första stegen mot dagens koncernbildning.

  1989 förvärvas bänkskivsproducenten dfi A/S i Danmark och 1990 köps brittiska Kingfisher Wood Products Ltd

 • Koncernbildning och börsintroduktion

  1998 säljs Ballingslöv av Electrolux till riskkapitalbolaget EQT. Verksamheten organiseras som en koncern, idag moderbolaget Ballingslöv International AB.

  År 2000 förvärvas den danska kökstillverkaren JKE Design A/S.

  I juni 2002 introduceras Ballingslöv på Stockholmsbörsens dåvarande O-lista.

 • Flera förvärv i Danmark

  I egenskap av börsföretag köper koncernen i februari 2003 den danska kökstillverkaren Multiform A/S och i april 2005 förvärvas Danmarks näst största köksföretag, Kvik A/S.
Under 2006 tillkommer den danska bänkskivstillverkaren Geislergruppen A/S, som förvärvas i november. I januari 2007 förvärvas den danska 
tillverkaren av förvaringsprodukter 3BO A/S.

 • Avnotering från Stockholmsbörsen

  I samband med att Stena Adactum genom uppköpserbjudande sommaren 2008 blivit ägare till drygt 80 procent av aktierna avnoteras
 Ballingslöv International från Stockholmsbörsen i december 2008 och noteras istället på Alternativa Marknaden.

 • Nya förvärv i Storbritannien

  I mitten av 2010 förvärvas den engelska verksamheten Offspec som erbjuder köks-, badrums- och förvaringslösningar till exklusiva lägenheter i London. Offspec integreras med den befintliga verksamheten i UK som samtidigt byter namn till KWP Interiors Ltd.

 • Stena Adactum ensam ägare samt ytterligare förvärv

  Ballingslöv International AB blir ett helägt dotterbolag till Stena Adactum AB.
  Ballingslöv International förvärvar Macro International AB. En av de ledande aktörerna inom duschsystem i Sverige och Norge.

 • Paula Rosa Manhattan

  I januari 2013 förvärvas den brittiska verksamheten Manhattan. Tillsammans med Paula Rosa bildas; Paula Rosa Manhattan – en av Storbritanniens absolut ledande tillverkare av inredningar för nybyggnadsmarknaden.

karta