Om oss

Vi skapar spännande hemmiljöer åt alla

/

I nära samarbete

Ballingslöv Internationals vision är ”Vi är en ledande leverantör av köks-, bad- och förvaringssystem i valda marknader”. Genom våra olika varumärken erbjuder vi en bred produktportfölj till både privat- och projektmarknaden.

Koncernens många koncept når ett tiotal marknader, främst i Europa, via ett flertal olika distributionskanaler, framförallt specialbutiker samt bygghandelskedjor. Tillverkningen sker i egna produktionsanläggningar i Sverige, Danmark, Österrike och England.

Affärsmodellen anpassas efter marknad och distributionskanal. Koncernens erbjudande avseende sortiment och varumärken skräddarsys i nära samarbete med kunderna.

Vision

Vi är en ledande leverantör av köks-, bad- och förvaringssystem i valda marknader

/

Ledande leverantör
Vi uppfattas som en av de branschutvecklande aktörerna som tar en framskjuten position när vi går in i en marknad. Vi är ett självklart alternativ som köpare när branschföretag skall säljas.

 

Köks-, bad- och förvaringssystem
Fokus på systemlösningar.


Valda marknader

Vi väljer marknader och segment som vi anser vara intressanta ur ett lönsamhetsperspektiv.

Affärsidé

Vi skapar spännande hemmiljöer åt alla

/

Vi skapar
Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför erbjudanden för köks-, bad- och förvaringslösningar, under starka varumärken. Den upplevelse vi formar bygger på ett professionellt samarbete i förädlingskedjan, ett modernt ledarskap och en uthållig verksamhet.

 

Spännande
Vi överträffar kundens förväntningar genom produkt- och konceptutveckling i branschens framkant och fokus på köplust i mötet med konsument.

 

Hemmiljöer
Vi fokuserar på att skapa vackra och funktionella lösningar för boendemiljö inom produktområdena.

 

Åt alla
Vi tillhandahåller en stor bredd av olika affärskoncept anpassade för olika prissegment och kanaler. Vi agerar internationellt i valda marknader och segment.

Våra värderingar

Våra värderingar är vägledande vad gäller den kultur och miljö vi strävar efter i företaget. Värderingarna driver beteenden hos medarbetarna och ger stöd i svårbedömda situationer. De skall vara inspirerande och ange den riktning i vilket företaget vill gå.

Passion

Vi strävar efter att ge människor möjligheten att nå sin fulla potential. Ständiga förbättringar är en naturlig del i vårt arbetssätt.

Kreativitet

Vi vill driva utvecklingen av branschen utifrån ett kundperspektiv. Vi är lösningsorienterade.

Uthållighet

Vi är dedikerade och agerar ansvarsfullt och långsiktigt.

Excellens

Vår ambition är att överträffa kundernas, aktieägarnas och medarbetarnas förväntan. Kvalitet är basen i allt vi gör – tillförlitlighet en självklarhet.

Organisation

Varje affärsområde inom koncernen säkerställer inom ramen för sin egen strategi att sortiment och erbjudande är anpassade efter kundens behov. Samtidigt har Ballingslöv International en koncerngemensam strategi och en samordnad styrning för att skapa ytterligare värden.

/

Ballingslöv International ledande aktör i Europa

Idag är Ballingslöv International en internationell koncern inom köks-, badrums- och förvaringslösningar och tillhör en av de ledande aktörerna på den europeiska marknaden.

1929 /
1929 Snickeriet i Ballingslöv

Historien om Ballingslöv börjar redan 1929 då Albin Svensson grundar snickeriet Ballingslövs Träförädling. Genom målmedvetna satsningar i med- och motvind blir snart köksinredningar från den lilla nordskånska bruksorten ett begrepp i hela landet. Det visionära tänkandet och engagemanget gör att företaget växer i takt med folkhemmet och genom åren presenterar företaget flera storsäljande succéserier.

1974 /
1974 Uppköp av Electrolux

Ballingslöv förvärvas av vitvarukoncernen Electrolux. Här kommer Ballingslöv tidigt att utgöra stommen i en snickeridivision.

1989 /
1989 Förvärv i Danmark

Nu tas de första stegen mot dagens koncernbildning genom förvärvet av bänkskiveproducenten dfi A/S i Danmark.

1990 /
1990 Förvärv i UK

1990 köps brittiska Kingfisher Wood Products Ltd med varumärket Paula Rosa.

1998 /
1998 Koncernbildning

Electrolux säljer Ballingslöv till riskkapitalbolaget EQT. Verksamheten organiseras som en koncern, idag moderbolaget Ballingslöv International AB.

2000 /
2000 Förvärv av kökstillverkare i Danmark

År 2000 förvärvas den danska kökstillverkaren JKE Design A/S.

2002 /
2002 Börsintroduktion

I juni 2002 introduceras Ballingslöv International på Stockholmsbörsen.

2003 /
2003 Ytterligare förvärv i Danmark

I egenskap av börsföretag köper koncernen i februari 2003 den danska kökstillverkaren Multiform.

2005 /
2005 Förvärv av Danmarks näst största köksföretag

I april 2005 förvärvas Danmarks näst största köksföretag , Kvik A/S.

2006 /
2006 Koncernen fortsätter växa i Danmark

I november 2006 tillkommer den danska bänkskivetillverkaren Geislergruppen A/S som genom sammanslagning med dfi A/S senare kommer att bilda bolaget DFI-GEISLER A/S.

2011 /
2011 Stena Adactum ensam ägare

Ballingslöv International AB avnoteras från börsen och blir ett helägt dotterbolag till Stena Adactum AB.

2013 /
2013 Paula Rosa Manhattan bildas i UK

I januari 2013 förvärvas den brittiska verksamheten Manhattan. Tillsammans med Paula Rosa bildas; Paula Rosa Manhattan – en av Storbritanniens absolut ledande tillverkare av inredningar för nybyggnadsmarknaden.

2023 /
2023 Förvärv DANKÜCHEN

Med målsättningen att ytterligare expandera verksamheten i Europa förvärvas DANKÜCHEN, Österrikes ledande kökstillverkare.