Bolagsstyrning

Ballingslöv International ägs av Stena Adactum AB till 100 %

/

Styrelse

/

Anders Wassberg

Ordförande

Verkställande direktör och koncernchef för Stena Adactum AB.

 

Styrelseledamot sedan 2020.

 

Övriga väsentliga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Kährs Holding, Svedbergs och Envac.  Styrelseledamot i Inwido och Gunnebo.  Medlem i Stena Sphere Coordination Group.

/

Thérèse Cedercreutz

Styrelseledamot

Chief Commercial Officer Scandic Hotels Group.

 

Styrelseledamot sedan 2024.

 

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Unicef Finland.

/

Anna Laestadius

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2024.

 

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Akademikliniken.

/

Anders Williamsson

Styrelseledamot

Ägare och grundare av AB 3006.

 

Styrelseledamot sedan 2024.

 

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Stena Trade & Industry, CalixKlippan samt NordIQ.

/

Henrik Hallin

Styrelseledamot

CFO Stena Adactum AB.

 

Styrelseledamot sedan 2012.

 

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Envac AB, S-Invest Trading AB (Blomsterlandet) och Alpegro AS (Plantehallen).

/

Jacob Holm

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020.

 

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Hans Just Group A/S, DAC samt Movinn A/S, styrelseledamot i Arp-Hansen Hotel Group A/S samt Karberghus A/S.

Ledamöter utsedda av personalorganisationerna

/

Håkan Eriksson

Styrelseledamot

/

Peter Ottosson

Styrelseledamot

/

Annette Kjær

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant)

/

Roman Hagman

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant)

Koncernledning

/

Björn Hauber

VD/koncernchef Ballingslöv International

/

Magnus Hegdal

Vice VD och CFO Ballingslöv International

/

Staffan Jönsson

Chief Sourcing Officer Ballingslöv International

/

Henric Fransson

VD Ballingslöv

/

Taina Ekström

Chief Production Officer Ballingslöv International

/

Jens-Peter Poulsen

VD Kvik

Övriga ledande befattningshavare

/

Allan Meyer

VD Multiform

/

Richard Lee

VD Paula Rosa Manhattan

/

Lars Langkjaer

VD DFI-GEISLER

Freddy

Freddy Lauridsen

VD JKE Design

/

Ewald Marschallinger

VD DANKÜCHEN