Bolagsstyrning

Ballingslöv International ägs av Stena Adactum AB till 100 %

/

Styrelse

/

Anders Wassberg

Ordförande

Född 1965.

 

Verkställande direktör och koncernchef för Stena Adactum AB.

 

Styrelseledamot sedan 2020.

 

Övriga väsentliga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Kährs Holding och Svedbergs.  Styrelseledamot i Inwido och Envac.  Medlem i Stena Sphere Coordination Group.

/

Frida Mari Norrbom Sams

Styrelseledamot

Född 1971.

 

Verkställande direktör och koncernchef för Hydroscand Group.

 

Styrelseledamot sedan 2015.

 

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Beijer Ref AB.

/

Nils-Erik Danielsson

Styrelseledamot

Född 1944.

 

Verkställande direktör NE Growth AB.

 

Styrelseledamot sedan 1998.

 

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Kabe Group AB, styrelseledamot i S-Invest Trading AB (Blomsterlandet).

/

Eva Nygren

Styrelseledamot

Född 1955.

 

Styrelseledamot sedan 2016.

 

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Brandkonsulten AB, styrelseledamot i JM AB, Troax Group AB, Nye Veier AS, Tyrens AB, Diös AB, NRC Group AS samt Swedavia.

/

Henrik Hallin

Styrelseledamot

Född 1972.

 

CFO Stena Adactum AB och Stena Sessan AB.

 

Styrelseledamot sedan 2012.

 

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Concordia Maritime AB, Envac AB, S-Invest Trading AB (Blomsterlandet) och Captum Group AB.

/

Jacob Holm

Styrelseledamot

Född 1961.

 

Styrelseledamot sedan 2020.

 

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Hans Just Group A/S samt DAC, styrelseledamot i Fritz Hansen A/S, Arp-Hansen Hotel Group A/S samt BLOXHUB A/S.

Ledamöter utsedda av personalorganisationerna

/

Håkan Eriksson

Styrelseledamot

/

Peter Ottosson

Styrelseledamot

/

Annette Kjær

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant)

/

Roman Hagman

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant)

Koncernledning

/

Björn Hauber

VD/koncernchef Ballingslöv International

/

Magnus Hegdal

Vice VD och CFO Ballingslöv International

/

Staffan Jönsson

Chief Sourcing Officer Ballingslöv International

/

Henric Fransson

VD Ballingslöv

/

Taina Ekström

Chief Production Officer Ballingslöv International

/

Jens-Peter Poulsen

VD Kvik

Övriga ledande befattningshavare

/

Allan Meyer

VD Multiform

/

Richard Lee

VD Paula Rosa Manhattan

/

Lars Langkjaer

VD DFI-GEISLER

Freddy

Freddy Lauridsen

VD JKE Design

/

Ewald Marschallinger

VD DANKÜCHEN

Huvudansvarig för Hållbarhetsområdet

/

Marie Webrant

Group Finance & Sustainability Director Ballingslöv International