Bolagsstyrning

Ballingslöv International ägs av Stena Adactum AB till 100%.

Styrelse

Ledamöter utsedda av personalorganisationerna

 • Håkan Ericsson

  Styrelseledamot sedan 1999

 • Ronny Nilsson

  Styrelseledamot sedan 1998

 • Aldo Manno

  Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant)

 • Peter Ottosson

  Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant) sedan 2019

Koncernledning

 • Anders Wassberg

  Koncernchef och verkställande direktör Ballingslöv International AB

 • Lars Bay-Smidt

  Business Area Director Ballingslöv International AB

 • Magnus Hegdal

  Chief Financial Officer Ballingslöv International AB

 • Staffan Jönsson

  Chief Sourcing Officer Ballingslöv International AB

 • Henric Fransson

  Verkställande direktör i Ballingslöv AB

 • Taina Ekström

  Chief Production Officer Ballingslöv International AB

 • Jens-Peter Poulsen

  Verkställande direktör i Kvik A/S

Övriga ledande befattningshavare

 • Eric Prescott

  Verkställande direktör i Paula Rosa Manhattan

 • Lars Langkjaer

  Verkställande direktör i DFI-GEISLER A/S

 • Claus Beier

  Verkställande direktör i JKE Design A/S

 • Lars Bay-Smidt

  T f Verkställande direktör i Multiform A/S