Arkiv

Richard Lee ny verkställande direktör Paula Rosa Manhattan

Richard Lee har utsetts till ny VD för Paula Rosa Manhattan från och med den 14 november 2022. Richard efterträder Eric Prescott, som framgångsrikt har lett företaget sedan november 2015 och har beslutat att gå i pension.

Richard har en bred chefs- och VD-bakgrund med mångårig erfarenhet inom köksbranschen. Under åren har han arbetat för bland annat företagen Howdens Joinery, Living Box Services, Mark Two Home och Moben Kitchens.

 

Med sin internationella ledarskapserfarenhet och bransch-bakgrund kommer Richard att leda Paula Rosa Manhattans team för att främja bolagets ledande position på marknaden.

 

Vi önskar Richard varmt välkommen till Paula Rosa Manhattan och Ballingslöv International koncernen och tackar Eric för hans insatser i koncernen.

 

Richard kommer att rapportera direkt till undertecknad.

 

Malmö den 2 november 2022.

BALLINGSLÖV INTERNATIONAL AB

 

Björn Hauber

VD & Koncernchef

Freddy Lauridsen ny verkställande direktör JKE Design A/S

Freddy Lauridsen är utsedd till ny verkställande direktör för JKE Design A/S fr o m den 1 maj 2022. Freddy efterträder Claus Beier som framgångsrikt lett företaget sedan 2017 och som nu bestämt sig för att gå vidare i karriären.

Freddy har en bred chefs- och VD-bakgrund med erfarenhet från olika branscher. Under åren har han bl a arbetat för företagen DT Group, Silvan, HTH och Marlon.

Med sin internationella ledarskapserfarenhet och branschbakgrund kommer han att fortsätta driva den framgångsrika tillväxtresan för JKE Design.

 

Vi önskar Freddy varmt välkommen till JKE Design och Ballingslöv International Group.

 

Freddy kommer att rapportera till undertecknad.

 

Malmö den 9 mars 2022

BALLINGSLÖV INTERNATIONAL AB

 

Björn Hauber

VD & Koncernchef

Björn Hauber ny VD och koncernchef i Ballingslöv International

Björn Hauber har utsetts till Ballingslöv Internationals VD och koncernchef fr o m 14 september 2020. Han efterträder Anders Wassberg som under hösten 2020 tillträder som VD i Ballingslöv Internationals ägarbolag, Stena Adactum. Anders Wassberg kommer att tillträda som styrelseordförande i Ballingslöv International enligt tidigare kommunikation.

 

Björn Hauber, 49 år, kommer från en lång karriär inom Daimler-koncernen, senast som VD för Mercedes-Benz Sverige och Danmark.

Martin Svalstedt, styrelseordförande, kommenterar tillsättandet:

 

”Efter en omfattande rekryteringsprocess kan vi konstatera att intresset för Ballingslöv International har varit mycket stort. Björn Haubers kommersiella framgångar med erfarenhet från kapitalvaror i ett internationellt perspektiv i kombination med hans framstående ledaregenskaper har gjort valet av honom naturligt.

 

Vi i Ballingslöv Internationals styrelse är mycket glada att vi kunnat attrahera Björn till att leda den fortsatta utvecklingen av koncernens verksamheter inom ramen för

Ballingslöv Internationals affärsidé och strategiska inriktning”.

 

För att ytterligare stärka kraft och kontinuitet i koncernledningen utnämns Magnus Hegdal som vVD tillika hans CFO-roll där han spänner över ekonomi och finans samt IT och hållbarhet.

 

Martin Svalstedt fortsätter:

 

”Magnus är en mycket viktig person i koncernarbetet. Han är väl uppdaterad på alla planer och representerar starkt kultur och strategier”.

”Styrelsen vill uttrycka ett stort tack till Anders Wassberg för den goda utvecklingen som Ballingslöv International haft under hans ledning och önskar Björn Hauber varmt välkommen till sin nya roll.”

 

Malmö den 7 september 2020

 

BALLINGSLÖV INTERNATIONAL AB

 

Martin Svalstedt
Styrelseordförande

 

För ytterligare information:
Martin Svalstedt, Styrelseordförande, +46 704855371
Anders Wassberg, tillträdande Styrelseordförande, +46 734270801

7 september 2020

Allan Meyer ny verkställande direktör Multiform A/S

Allan Meyer är utsedd till ny verkställande direktör för Multiform A/S fr o m den 1 juli 2020. Allan efterträder Lars Bay-Smidt som upprätthållit tjänsten som tillförordnad VD. Allan Meyer kommer från den danska förvarings-producenten KA Interiør där han varit VD sedan 2004. De senaste åren har han dessutom ansvarat för den holländska förvaringstillverkaren Noteborn.

Båda företagen ingår i den tyska möbelkoncernen Vivonio Furniture Group.

 

Allan kommer att rapportera till undertecknad.

 

Malmö den 9 juni 2020

 

BALLINGSLÖV INTERNATIONAL AB

 

Anders Wassberg
VD & Koncernchef

Ny Chief Production Officer Ballingslöv International

Taina Ekström är utsedd till ny Chief Production Officer i Ballingslöv International fr o m 2019-08-01. Taina är civilingenjör och kommer närmast från Saint-Gobain Ceilings där hon arbetat som Supply Chain Director. Taina har haft olika befattningar inom gruppen Saint-Gobain sedan 2004, bl a som European Operations Director. Taina kommer att arbeta med produktionsutveckling i våra verksamheter i Sverige, Danmark och England.

Hon kommer även att ingå i koncernledningen för Ballingslöv International samt rapportera till undertecknad.

Malmö den 18 mars 2019

BALLINGSLÖV INTERNATIONAL AB

Anders Wassberg
VD & Koncernchef

Claus Beier ny verkställande direktör JKE Design A/S

Claus Beier är utsedd till ny verkställande direktör för JKE Design A/S fr o m 1 oktober 2017. Claus Beier efterträder Claus Nørgaard som beslutat sig för att lämna företaget.

Claus Beier är för närvarande VD för JELD-WEN Danmark, mest känt under varumärket Swedoor. Med sin erfarenhet kommer Claus leda genomförandet av JKE:s strategiska plan.

 

Claus kommer att rapportera till Business Area Director Lars Bay-Smidt.

 

Vi tackar Claus Nørgaard för hans insatser i koncernen samt önskar honom och Claus Beier lycka till med sina nya utmaningar.

 

Malmö den 6 september 2017

BALLINGSLÖV INTERNATIONAL AB

Anders Wassberg
VD & Koncernchef