Bolagsstyrning

Ballingslöv International ägs av Stena Adactum AB till 100%.

Styrelse

Ledamöter utsedda av personalorganisationerna

 • Hakan_Ericsson

  Håkan Ericsson

  Styrelseledamot sedan 1999

 • Ronny_Nilsson

  Ronny Nilsson

  Styrelseledamot sedan 1998

 • margit

  Margit Petersén

  Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant)

 • Aldo_Manno

  Aldo Manno

  Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant)

Koncernledning

 • anders

  Anders Wassberg

  Koncernchef och verkställande direktör Ballingslöv International AB

 • lars

  Lars Bay-Smidt

  Business Area Director Ballingslöv International AB

 • magnus

  Magnus Hegdal

  Chief Financial Officer Ballingslöv International AB

 • staffan

  Staffan Jönsson

  Chief Sourcing Officer Ballingslöv International AB

 • Henric_Fransson

  Henric Fransson

  Verkställande direktör i Ballingslöv AB

 • JPP

  Jens-Peter Poulsen

  Verkställande direktör i Kvik A/S

Övriga ledande befattningshavare

 • eric-prescott

  Eric Prescott

  Verkställande direktör i Paula Rosa Manhattan

 • LarsLangkjaer

  Lars Langkjaer

  Verkställande direktör i DFI-GEISLER A/S

 • JKE_VD_Claus-Beier

  Claus Beier

  Verkställande direktör i JKE Design A/S

 • michael-overso

  Michael Oversø

  Verkställande direktör i Multiform A/S