Nils-Erik Danielsson

Född 1944.

Verkställande direktör NE Growth AB.

Styrelseledamot sedan 1998.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Kabe AB och Götenehus Group AB, vice styrelseordförande i S-Invest Trading AB (Blomsterlandet) och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.