Martin Svalstedt

Ordförande, född 1963.

Verkställande direktör och koncernchef för Stena Adactum AB och Stena Sessan AB

Styrelseledamot sedan 2003.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Gunnebo och Stena Renewable. Vice styrelseordförande i Envac. Styrelseledamot i Svedbergs, Stena Sessan och Stena Adactum. Medlem i Stena Sphere Coordination Group.