Eva Nygren

Född 1955.

Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Brandkonsulten AB, styrelseledamot i JM AB, Troax Grooup AB, Uponor OY, Nye Veier AS, Tyrens AB samt Nobelhuset AB.