Anders Wassberg

Verkställande direktör och koncernchef

Magnus Hegdal

Chief Financial Officer

Staffan Jönsson

Chief Sourcing Officer

Ingela Ekman

Chief Executive Assistant

Jungmansgatan 12, S-211 11 Malmö

Besöksadress:
Ballingslöv International AB
Nya World Trade Center, vån 8
Jungmansgatan 12
Västra Hamnen (nära Turning Torso)
S-211 11 Malmö
Telefon +46 (0) 40 627 08 00
info@ballingslovinternational.com